Sekretesspolicy för Skarp

På Skarp värnar vi om din integritet och säkerhet när du använder vår webbplats. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.

Vilka uppgifter vi samlar in

Vi samlar in olika typer av personuppgifter för att kunna erbjuda och förbättra våra tjänster. De typer av uppgifter vi samlar in kan inkludera:

 1. Kontaktuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer och postadress.
 2. Användningsdata: Information om hur du använder vår webbplats, inklusive IP-adress, webbläsartyp, sidor du besöker, tid och datum för besök samt annan diagnostisk data.
 3. Känsliga personuppgifter: Vi samlar inte in känsliga personuppgifter om dig, såsom information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap, genetiska data, biometriska data eller hälsouppgifter.

Hur vi samlar in uppgifter

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt:

 1. Direkt från dig: När du fyller i formulär på vår webbplats, prenumererar på vårt nyhetsbrev, registrerar dig för ett konto eller kontaktar oss direkt.
 2. Automatiskt: Genom användning av cookies och liknande spårningstekniker för att övervaka och analysera användningen av vår webbplats.
 3. Från tredje parter: Vi kan få uppgifter om dig från tredjepartstjänster som vi samarbetar med, exempelvis analysleverantörer och marknadsföringspartners.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål:

 1. För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst: För att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och att du kan använda våra tjänster.
 2. För att förbättra vår webbplats: För att analysera användningsdata och förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen.
 3. För att kommunicera med dig: För att svara på dina förfrågningar, skicka nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig.
 4. För att säkerställa säkerheten: För att skydda vår webbplats och våra användare mot bedrägerier, obehörig åtkomst och andra säkerhetshot.
 5. För juridiska ändamål: För att uppfylla våra juridiska skyldigheter och försvara våra rättigheter i rättsliga tvister.

Hur vi delar dina uppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i följande situationer:

 1. Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina uppgifter med betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats och tillhandahålla våra tjänster, såsom hostingföretag, e-postleverantörer och betalningstjänstleverantörer.
 2. För att uppfylla lagliga skyldigheter: Vi kan dela dina uppgifter för att följa gällande lagar och regler, svara på en rättslig process eller skydda våra rättigheter.
 3. Med affärspartners: Vi kan dela dina uppgifter med affärspartners för att erbjuda gemensamma produkter och tjänster eller för marknadsföringsändamål.
 4. Vid företagsöverlåtelse: Om vi är inblandade i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av hela eller en del av våra tillgångar, kan dina uppgifter komma att överföras som en del av den transaktionen.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, ändring och radering. Några av de åtgärder vi använder inkluderar:

 1. Kryptering: Vi använder krypteringsteknik för att skydda dina uppgifter under överföring och lagring.
 2. Åtkomstkontroller: Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till endast de anställda och tjänsteleverantörer som behöver åtkomst för att utföra sina arbetsuppgifter.
 3. Säkerhetsgranskningar: Vi genomför regelbundna säkerhetsgranskningar och tester för att identifiera och åtgärda säkerhetssårbarheter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter, inklusive:

 1. Rätt till åtkomst: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig och information om hur vi behandlar dem.
 2. Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.
 3. Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, exempelvis om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för.
 4. Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, exempelvis om du ifrågasätter uppgifternas riktighet.
 5. Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan organisation eller till dig, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.
 6. Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig på våra legitima intressen eller om den sker för direktmarknadsföringsändamål.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. När vi inte längre behöver dina uppgifter kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.

Internationella dataöverföringar

Vi kan överföra och lagra dina personuppgifter i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dessa länder kanske inte har samma nivå av dataskydd som i EES. När vi överför dina uppgifter till sådana länder kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande dataskyddslagar.

Barns integritet

Vår webbplats riktar sig inte till barn under 13 år, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi får veta att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år utan verifierat föräldrasamtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att radera dessa uppgifter från våra servrar.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla förändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för att få den senaste informationen om vår sekretesspolicy. Om du har några frågor eller funderingar om denna sekretesspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom vårt kontaktformulär.

Slutsats

Din integritet är viktig för oss, och vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och behandla dem med respekt. Vi är engagerade i att vara transparenta om hur vi samlar in, använder och skyddar dina uppgifter. Genom att förstå våra dataskyddspraxis och dina rättigheter kan du känna dig trygg när du använder vår webbplats och våra tjänster.